Landa Gipuzkoa 32

JARRAIPENA1 - Proiektua -> Etxeberri etxea balioanitzeko eraikin bezala egokitzea


2009ko uztailaren 23an Etorlur Gipuzkoako Lurra, S.A.U.ren Administrazio Kontseiluak, "Etxeberri Etxea Bailoanitzeko Eraikin Bezala Egokitzea"ren (Exp. Kod. L.19.1/09) inbertsio plana onartu zuen 433.504,13 €tako (BEZa barne) zenbatekoagatik. sozietatearen gerenteak, sozietatearen barne kontratazioaren jarraibideak ematen dizkion ahalmenen bitartes, 3 aurrekontu eskatu zituen adjudikazio zuzena egiteko eta onuragarriena GESTIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE OBRAS, S.A. (GTE)k egindakoa izan zen 429.759,39 €tako (BEZ barne) zenbatekoarekin eta lanak burutzeko 24 astetako epearekin.

2009ko azaroaren 23an exekuzio kontratua sinatu zen eta obra abenduaren 1ean hasi zen eta 2010eko ekainaren 4ean amaitu. 2010eko uztailaren 17an obraren onarpen akta sinatu zen parte hartzaile guztien artean.


Garapena: BIT&MINA