Landa Gipuzkoa 32

EnlacesDIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

AYUNTAMIENTOS


Jarraipena...

    

Kontzeptu horren barruan biltzen dira udalen iritziz beren udalerrien garapenerako lehentasunekoak diren eta, inbertsioaren munta eta kudeaketa konplexutasunagatik, beraiek zuzenean nekez gauza ditzaketen azpiegituretako inbertsioak (gizarte alorrekoak, kulturalak, sozio-sanitarioak, etab...). Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta udalen arteko lankidetza alderdi ekonomikotik haratago doa, eta laguntza tekniko, juridiko eta administratiboko alderdiak ere hartzen ditu. Horrenbestez, Etorlur, Gipuzkoako Lurrak prestatuko ditu udalerri onuradun bakoitzaren inbertsio planak eta berak gauzatuko ditu plan horietan aurreikusitako inbertsioak.

Desarrollo: BIT&MINA